Nhà cái uy tín 2017 hướng dẫn cá cược Keno online

Nhà cái uy tín nhất hướng dẫn cách chơi Keno online

Danh sách nhà cái uy tín nhất châu Á có Keno online, các bạn xem tại đây

Kết quả của Keno hiện dựa vào kết quả của các thị trường Trung Quốc ( Bắc Kinh ), Canadian, West Canadian, Australian, Malta & Slovakian.

KENO được chơi với 20 bi số được rút ngẫu nhiên từ 80 bi số từ 01 tới 80.

Tập hợp của 20 số được chia và tách ra thành vài kiểu và loại cá cược khác nhau với tỷ lệ và cách tính tiền thắng riêng.

Thời gian kết quả chính thức đúng với từng khu vực trò chơi.

Nhà cái uy tín có quyền hủy hoặc vô hiệu kết quả rút thăm nếu có bất kỳ thời gian chậm trể nào từ trang chính thức.

Nhà cái uy tín  có quyền hủy hoặc vô hiệu kết quả rút thăm nếu kết quả rút thăm được công bố trước khi hệ thống đóng cược.

KENO được chia thành vài kiểu cá cược được đặt tên:

TÀI/XỈU

LẺ/CHẴN

CÁC SỐ LẺ/CÁC SỐ CHẴN

TRÊN/DƯỚI

NGŨ HÀNH

NGỌC CẦU

HỖN HỢP TÀI/XỈU & LẺ/CHẴN

Ngoài đặt cược riêng lẻ cho từng thị trường, bạn có thể chọn đặt cược trên nhiều thị trường cùng một lúc, và đặt cược xiên ở màn hình bên ngoài (lobby)

Mỗi lọai cá cược được giải thích chi tiết như sau.

TÀI,XỈU, ĐIỂM THỰC TẾ/CHÍNH XÁC

LẺ/CHẴN

CÁC SỐ LẺ, CÁC SỐ CHẴN, HÒA

TRÊN, DƯỚI, HÒA

Ngũ Hành (KIM, MỘC, THỦY, HỎA và THỔ)

NGỌC CẦU

HỖN HỢP TÀI/XỈU & LẺ/CHẴN

1. lọai cá cược: TÀI,XỈU, ĐIỂM THỰC TẾ/CHÍNH XÁC

TÀI 810 XỈU

Tỷ Lệ 1.95 108 1.95

Nếu tổng của 20 banh số xổ ra bằng 810 thì tất cả đặt cược vào “tài”, “xỉu”, “tài lẻ”, “xỉu lẻ”, “tài chẵn”, “xỉu chẵn” sẽ tự động hoàn trả lại tiền cược; tất cả các đặt cược hỗn hợp sẽ bị hủy nếu quí khách chọn bất kì cược nào phía trên và tiền cược sẽ được hoàn lại cho quí khách.

TÀI: Tổng số điểm của 20 bi số lớn hơn 810

XỈU: Tổng số điểm của 20 bi số nhỏ hơn 810

Tổng số điểm của của 20 bi số bằng chính xác 810

Ví Dụ: Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79

Tổng Số Điểm: 693

Kết quả Cược: 693 là nhỏ hơn 810, vì vậy “XỈU” thắng

Tiền Cược: USD 100

Thanh Toán: USD 100 x 1.95 = USD 195

2. lọai cá cược: LẺ/CHẴN

LẺ CHẴN

Tỷ Lê 1.95 1.95

LẺ: Chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số lẻ

CHẴN: Chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số chẵn Ví Dụ: Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79 Tổng Số Điểm: 693 Kết quả Cược: Chữ số cuối cùng của 693 là Ba(3). Ba(3) là một số lẻ vì vậy cược “LẺ” thắng.Tiền Cược: USD 100 Thanh Toán: USD 100 x 1.95 = USD195

* Số không(0) là một số chẵn và không có hòa/bằng trong kiểu cược này.

Trở Lại Trên Ðầu

3. lọai cá cược: CÁC SỐ LẺ, CÁC SỐ CHẴN, HÒA

CÁC SỐ LẺ HÒA CÁC SỐ CHẴN

Tỷ Lê 2.3 4.3 2.3

CÁC SỐ LẺ: Từ 20 bi số được rút thăm, hơn 10 số là các số lẻ.

CÁC SỐ CHẴN: Từ 20 bi số được rút thăm, hơn 10 số là các số chẵn.

HÒA: Từ 20 bi số được rút thăm, có chính xác 10 số lẻ và 10 số chẵn.

Ví Dụ:Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79

Kết quả Cược: Có 11 số lẻ (01,05,11,13,27,33,47,59,61,67 & 79) và 9 số chẵn (04,10,20,30,32,36,40,54 & 64). Có nhiều số lẻ hơn so với số chẵn, Vì vậy cược “CÁC SỐ LẺ” thắng.

Tiền Cược: USD 100

Thanh Toán: USD 100 x 2.3 = USD 230

4. lọai cá cược: TRÊN, DƯỚI, HÒA

TRÊN HÒA DƯỚI

Tỷ Lê 2.3 4.3 2.3

TRÊN: từ 20 bi số được rút thăm, có nhiều hơn 10 số nằm trong khoảng từ 01-40.

DƯỚI: từ 20 bi số được rút thăm, có nhiều hơn 10 số nằm trong khoảng từ 41-80.

HÒA: từ 20 bi số được rút thăm, có chính xác 10 số từ khoảng 01-40 và mười số từ khoảng 41-80.

Ví Dụ: Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79

Kết quả Cược: Có 13 số (01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36 & 40) mà trong khoảng giữa 01 – 40 và 7 số (47,54,59,61,64,67 & 79) mà trong khoảng giữa 41 – 80. Vì vậy cược “TRÊN” thắng.

Tiền Cược: USD 100

Thanh Toán: USD 100 x 2.3 = USD 230

5. loại cá cược: Ngũ Hành (KIM, MỘC, THỦY, HỎA và THỔ)

KIM MỘC THỦY HỎA THỔ

Tỷ Lê 9.2 4.6 2.4 4.6 9.2

KIM: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 210-695

MỘC: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 696-763

THỦY: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 764-855

HỎA: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 856-923

THỔ: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 924-1410

Ví Dụ Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79

Tổng Số Điểm: 693

Kết quả Cược: 693 nằm trong khoảng giữa 210 – 695. Vì vậy cược “KIM” thắng

Tiền Cược: USD 100

Thanh Toán: USD 100 x 9.2 = USD 920

Trở Lại Trên Ðầu

6. lọai cá cược: NGỌC CẦU

Trong phần cược này,người chơi tùy chọn trong khỏang từ 1 đến 5 bi số trong phạm vi từ 01 đến 80 bi số.Sau đó hệ thống ngẫu nhiên rút ra 20 bi số khác nhau trong phạm vi từ 01-80 bi số.Tỷ lệ thanh tóan căn cứ vào kết quả của các bi số đôí chiếu trên các bi số đã chọn của người chơi.Các chuỗi bi số nối tiếp nhau không được xem là hệ số để thanh tóan.

Bảng Thống Kê Tỷ Lệ Thanh Tóan

5 Lựa Chọn 4 Lựa Chọn 3 Lựa Chọn 2 Lựa Chọn 1 Lựa Chọn

Trúng 5 Bi Số 251 NA NA NA NA

Trúng 4 Bi Số 21 51 NA NA NA

Trúng 3 Bi Số 3.0 6.0 20.3 NA NA

Trúng 2 Bi Số NA 2.0 2.3 10.3 NA

Trúng 1 Bi Số NA NA NA NA 3.3

Không Trúng NA NA NA NA NA

Ví Dụ: Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79

Người Chơi Lựa Chọn Các Bi Số: 06, 20, 30 & 67

Kết quả Cược : Đối chiếu với kết quả rút thăm thì người chơi trúng 3 bi số (20, 30 & 67)

7. lọai cá cược: HỖN HỢP TÀI/XỈU & LẺ/CHẴN

TÀI/ODD SMALL/ODD TÀI/EVEN SMALL/EVEN

Tỷ Lệ 3.7 3.7 3.7 3.7

TÀI/LẺ: Tổng số điểm của 20 bi số phải lớn hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số lẻ

XỈU/LẺ: Tổng số điểm của 20 bi số phải nhỏ hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số lẻ

TÀI/CHẴN: Tổng số điểm của 20 bi số phải lớn hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số chẵn

XỈU/CHẴN: Tổng số điểm của 20 bi số phải nhỏ hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số chẵn

Ví Dụ: Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79

Kết Quả:Tổng số điểm là 693.Vì 693 nhỏ hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của 693 là số lẻ (Số 3) nên người chơi sẽ thắng cược nếu cá cược vào phần “XỈU/LẺ”

Thanh Tóan: USD 100 x 3.7 = USD 370.

Cược xiên trên nhiều thị trường

Cược xiên nghĩa là cược một lần kết hợp ít nhất 2 lựa chọn. Nếu tất cả các lựa chọn đều thắng thì cược xiên thắng và sẽ được trả thưởng theo tỷ lệ đã quy định. Nếu một (hoặc nhiều hơn) lựa chọn thua, thì cược xiên thua.

Cược xiên không thể đặt vào Điểm chính xác và Ngũ Hành. Cược xiên sẽ bị hủy nếu có bất cứ hình thức gián đoạn hoặc hủy kết quả quay số nào.

Xem thêm : Danh sách nhà cái uy tín nhất Việt nam